• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Jurriëns Noord met vlag en wimpel geslaagd voor ERB-certificaat

2 maanden geleden. 

Jurriëns Noord is geslaagd! En wel voor de her certificering van het ERB certificaat. In verband met de overname door Friso Bouwgroep moest Jurriëns Noord binnen één jaar na overname opnieuw haar erkenning voor Restauratie Bouwbedrijf behalen. Vorig jaar oktober behaalde Jurriëns Noord al de certificering voor het vakmanschap in de restauratiesector middels het SCR-certificaat.

Kennis en kunde

Restaureren van monumenten vraagt om specifieke kennis en kunde (vaardigheden) van de betrokken aannemers, maar vooral van de mensen in die organisaties. Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg heeft hiervoor duidelijke erkenningsregelingen voor opgesteld in de vorm van het ERB-certificaat. In Nederland beschikken 40 hoofdaannemers over een ERB-Certificaat. Met het certificaat wil het ERM de kwaliteit van de werkzaamheden bij het restaureren van monumenten bevorderen.

Naast het borgen van de kwaliteit wil Jurriëns Noord ook de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers en omgeving borgen. Om aan deze hogen eisen te kunnen blijven voldoen, wordt de organisatie jaarlijks door onafhankelijke externe adviseurs getoetst. Onderstaande certificaten maken onderdeel uit van deze beoordeling.

  • Stichting Certificering Restauratie (SCR): certificaat oktober 2016
  • Stichting Erkende Restauratie Kwaliteit: certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 2012): Certificaat (ERB-K95427/01 Midden- en grootbedrijf) juni 2017
  • Beheerssysteem voor Veiligheid, Gezondheid, en Milieu: certificaat VCA** voor hoofdaannemers
  • Kwaliteitmanagementsysteem: certificaat ISO-9001