• Friso Bouwgroep
 • Pieter Zeemanstraat 9
 • Postbus 49
 • Service & onderhoud

  Disclaimer

  Disclaimer voor www.frisobouwgroep.nl

  Algemeen

  Friso Bouwgroep (Kamer van Koophandel 01080685), hierna te noemen Friso, verleent u hierbij toegang tot www.frisobouwgroep.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Friso en derden zijn aangeleverd. Friso behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

  De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Friso.

  Beperkte aansprakelijkheid

  De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Friso.

  In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Friso. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Friso, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

  Overig

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.