• Friso Bouwgroep
 • Pieter Zeemanstraat 9
 • Postbus 49
 • Service & onderhoud

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

"MVO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die Friso graag samen met opdrachtgevers en partners aangaat."

MVO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die Friso graag samen met opdrachtgevers en partners aangaat. Binnen elk project bekijkt Friso de mogelijkheden om bij te dragen aan MVO. Samen met de opdrachtgever brengt Friso de ecologische consequenties van een project in beeld. Ook bedenkt Friso oplossingen om de energievraag van een bouw of verbouw terug te dringen, zowel voor nieuwbouw- als bij renovatieprojecten. Vaak kan dat door alternatieve materialen met een lagere milieubelasting toe te passen.

Duurzame bedrijfsvoering

Friso heeft doeltreffend beleid geformuleerd op het gebied van milieu, duurzaamheid en kwaliteit. Dit beleid is de basis voor de ISO 9001:2015/ISO 2015 en VCA**-certificering. Zo wordt duurzaamheid en kwaliteit gericht toegepast in de bedrijfsvoering van de gehele bouwgroep.

Friso Bouwgroep voldoet aan de volgende richtlijnen en product- en systeemnormen:

 • ISO 9001 : 2015
 • ISO 14001
 • VCA**
 • CO2-bewust certificaat (niveau 5)
 • Bedrijfscode conform SBIB-model
 • CAO voor bouwnijverheid
 • CAO voor timmerlieden
 • Erkend restauratiebedrijf ERB

Duurzame inkoop 

Door duurzaam in te kopen heeft Friso aandacht voor omstandigheden waaronder producten en leveringen tot stand komen. Zo zorgt duurzame inkoop voor minimalisering van milieuschade, een eerlijke beloning voor werknemers, goede arbeidsomstandigheden en daarmee ook de aanmoediging en stimulering van arbeidsparticipatie. Ook heeft Friso het Groene Post certificaat. Dit houdt in dat alle post CO2-neutraal verstuurd wordt. Samen met opdrachtgever speelt Friso op duurzaamheid in. De Design & Build-aanbestedingen bieden veel mogelijkheden hiervoor. Ook is het vaak mogelijk om een bestaand bestek te verbeteren als het om duurzaamheid gaat. Bij inkoop van producten beoordelen de medewerkers deze op milieubelasting van de productie, benodigd onderhoud en het transport naar de bouwplaats. Ook wordt gekeken of het toegepaste materiaal reclyclebaar is en wordt bouw- en sloopafval op de bouwplaats gesorteerd.

Duurzaam en exploitatiegericht bouwen

Binnen MVO speelt het toepassen van duurzame bouwtechnieken en -materialen een grote rol. Duurzaam en exploitatiegericht bouwen betekent dat er al in het begin van de ontwerpfase naar deze aspecten gekeken moet worden. Alleen dan kunnen duurzaamheidsaspecten optimaal in een project geïntegreerd worden. Bijkomend voordeel is dat, na een gedegen voorbereiding het daadwerkelijke bouwen sneller en efficiënter kan gebeuren. Friso heeft een projectgroep geformeerd die bezig is met onderwerpen die betrekking hebben op duurzaam bouwen. De projectgroep diept deze onderwerpen uit en bekijkt in welke mate en hoe Friso deze kan toepassen. De projectgroep wordt ondersteund door de KAM-afdeling, waardoor verbeteringen direct binnen de hele organisatie kunnen worden doorgevoerd.

Projectgroep Duurzaam Bouwen

Binnen Friso is de projectgroep Duurzaam Bouwen actief. Zij houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Luchtdicht bouwen: luchtdicht bouwen is een concept waarbij een gebouw zo luchtdicht wordt gebouwd dat niet alleen bespaard wordt op energie, maar dat er ook winst behaald wordt op het gebied van waterdichtheid, inwendige condensatie en akoestiek.
 • Bouwen met hoge isolatiewaarden: Goede vloer-, gevel-, spouwmuur-, dak- en glasisolatie zorgt voor een hoge isolatiewaarde.
 • Passief/actief bouwen: bij passief bouwen zijn de warmteverliezen van het gebouw door de goede isolatie zo beperkt dat slechts een kleine hoeveelheid energie voor verwarming en koeling nodig is. Bij actief bouwen wordt een nul-energie-gebouw gebouwd. Hierin wordt hernieuwbare energie opgewekt die een overschot aan energie levert.
 • Duurzaam toepasbare installatietechnieken.
 • BREEAM bouwen: BREEAM is een instrument om de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar te maken. Gelet wordt op materiaalgebruik en energiegebruik en op de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving. Dat maakt BREEAM tot de meest complete en gecertificeerede methodiek voor het meten van de duurzaamheid van gebouwen.
 • Lean bouwen: Lean staat voor het zodanig inrichten van processen dat producten en projecten met zo weinig mogelijk verspillingen worden gerealiseerd. Verspilling is alles wat geen waarde toevoegt voor de klant, zoals tijdverlies, materiaalverlies, kostenoverschrijding, onbenutte capaciteit etc.
 • Life cycle costs: liefe cycle costs is een integrale aanpak waarin ontwerp, bouw, onderhoud, revitalisering en verkoop worden meegewogen waardoor er inzicht wordt verkregen in de totale kosten van een gebouw.
 • Damp-open Bij deze manier van bouwen wordt gebruik gemaakt van natuurlijke isolatie materialen met vochtregulerende eigenschappen. Hierdoor ontstaat een ‘ademend’ binnenklimaat met een natuurlijke vocht- en warmte regulering.
 • Gezond Bouwen is bouwen met oog voor de gezondheid van de bewoner of gebruiker van een pand,
 • Prefab Bouwen In de fabriek worden complete bouwelementen gemaakt. Hierdoor is er minder afval.

Leerbedrijf

Het opleiden van jongeren en werkzoekenden is belangrijk. Daarom is Friso nauw betrokken bij opleidings- en stagetrajecten. Alle uitvoerders en voormannen van Friso Bouwgroep zijn opgeleid tot leermeester. Hierdoor zijn er binnen de organisatie continu zo’n 40 praktijkleerlingen aan het werk binnen de verschillende bedrijfsonderdelen. Tevens biedt Friso stagemogelijkheden voor leerlingen c.q. studenten van MBO-, HBO- en Academisch niveau. Daarnaast heeft Friso samen met opleidings- en kennisinstituut BOB haar eigen Friso Academie opgericht. Zo wordt kaderpersoneel intern opgeleid.Voorlichting aan jongeren over het werken binnen de bouw is erg zinvol. Meerdere malen per jaar worden leerlingen van verschillende middelbare scholen rondgeleid binnen vestigingen van Friso. Zo kunnen jongeren kennismaken met alle facetten van de bouw. Ook geven medewerkers van Friso voorlichting op scholen. Zo is Friso deelnemer van het project ‘On stage’ in Sneek.

Verder biedt Friso Bouwgroep een werkervaringsplek bij de materieeldienst aan voor leerlingen van de Piet Bakkerschool. Deze school verzorgt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis. Het is belangrijk dat deze leerlingen een kans krijgen binnen de maatschappij, daarom biedt Friso alle mogelijke voorzieningen om hieraan bij te dragen. Naast het doorlopend laten meedoen van leerlingen op diverse projecten, biedt Friso ook arbeidsplaatsen aan in het kader van social return. Aan werklozen, werkzoekenden en/of leerlingen wordt een proefplaatsing van één maand aangeboden. Als deze plaatsing voor beide partijen naar tevredenheid verlopen is biedt Friso een contract aan voor de duur van het project. Wanneer het project afgelopen is bekijkt Friso, samen met haar onderaannemers, wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn en of er een volwaardig dienstverband mogelijk is.

 

 Meer lezen? Download dan hier onze MVO-brochure.