• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Informatieavond project Nije Daam (Centrale As Burgum)

73 maanden geleden. 

In samenwerking met Van Gelder en Mobilis bouwt J.J. de Vries aan het project "Nije Daam" ; de realisatie van een aquaduct, brug en kunstwerken in Burgum. Het project maakt onderdeel uit van De Centrale As en gaat in juni van start. Op woensdag 14 mei is er tussen 17.00 en 21.00 uur in het Dorpshuis De Kampeen in Sumar een informatieavond over de ontwikkelingen rondom het project "Nije Daam".

De Centrale As is een project van de provincie Fryslân, de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland. De naam "Nije Daam"  verwijst naar de dam die vroeger de oeververbinding bij Burgum vormde. In de nieuwe situatie gaat ten westen van Burgum "De Centrale As" als verdiept aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal door. Om overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt de aanleg van het aquaduct ‘droog’ in het weiland voorbereid. In 2015 moet de nieuwe rondweg op het aquaduct aangesloten zijn. Aan de zuidzijde van het aquaduct komt een moerasoever zodat de natuurlijke oeverlijn blijft bestaan.

Vanaf juni begint aannemerscombinatie "Nije Daam" met de uitvoering van het contract Centrale As "Midden 2". Deze heeft raakvlakken met de ontwikkeling in Sumar. Contract "Midden 2" is de aanleg van onder meer het aquaduct, de brug en de aanleg van verschillende kunstwerken.

Informatiestands

In het dorpshuis zijn woensdagavond 14 mei vanaf 17.15 uur diverse informatiestands te vinden waar u uw vragen kunt stellen. U kunt informatie krijgen over alle ontwikkelingen rondom het gebied Sumar, zoals de aansluiting met rondweg Garyp en over Burgum West; de komst van de Centrale As (aanleg aquaduct) en het Wetter en Willepark. Maar ook kunt u informatie vinden over de planning, werkzaamheden en omleidingroutes.

Presentaties door provincie en aannemer

Om 17.15 uur, 19.15 uur en 20.15 uur worden er presentaties gegeven door de provincie en door aannemer Nije Daam. Zij vertellen u over de plannen en de werkzaamheden rondom de aanleg van de Centrale As en het aquaduct. De presentaties vinden plaats in de raadszaal.

Datum: 14 mei 2014
Tijdstip: inloop tussen 17.00 en 21.00 uur
Locatie: Dorpshuis De Kamp, Sumar (Knilles Wytseswei 15, Sumar)

U bent van harte uitgenodigd!

Meer informatie over de Centrale As kunt u vinden op www.decentraleas.nl