• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Nieuw deel Prinses Margrietkanaal bij Burgum geopend

57 maanden geleden. 

Op donderdag 15 oktober is het ‘nieuwe’ deel van het Prinses Margrietkanaal geopend en in gebruik genomen. Het gaat om een lengte van een halve kilometer. Het ‘nieuwe’ stuk kanaal is over het nieuwe aquaduct in Burgum gelegd. Scheepvaart kan nu voor het eerst door de aquaductbak heen varen. Het nieuwe aquaduct is onderdeel van De Centrale As. Samen met Mobilis en Van Gelder, genaamd bouwcombinatie Nije Daam bouwt Friso Civiel aan De Centrale As, waaronder het aquaduct.

Zwemwedstrijd in PM-kanaal

Directeur Els van Grol (Rijkswaterstaat), gedeputeerde Sietske Poepjes (provincie Fryslân) en wethouder Houkje Rijpstra (gemeente Tytsjerksteradiel) gaven op een rondvaartboot het startschot voor drie zwemmers. Deze zwemmers hielden een zwemwedstrijd naar drie BM’ers die de hoofdvaarweg versperden. De zwemmers klommen in een BM'er en zorgden ervoor dat het nieuwe kanaal geopend werd. De rondvaartboot voer als eerste door het nieuwe kanaal. Het Hendrik Bulthuisakwadukt is daarmee ook voor het vaarverkeer in gebruik genomen.

Meer transport over water

Het Prinses Margrietkanaal is vanaf 1 januari 2014 eigendom van het Rijk. Rijkswaterstaat is bevoegd gezag op de hoofdvaarweg en voert het beheer uit. De provincies Fryslân, Groningen en Rijkswaterstaat werken aan het verbeteren van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Doel is zorgen dat grotere schepen vlot en veilig kunnen doorvaren. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en bruggen worden vervangen. Als onderdeel van de vervanging van de brug bij Burgum vindt de kanaalcorrectie van het Prinses Margrietkanaal plaats. Grotere schepen kunnen hierdoor vlot en veilig de brug passeren. Zo is de brug vrij voor meer transport over het water.

De Centrale As

De bouwcombinatie ‘Nije Daam’ bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Friso Civiel realiseert voor De Centrale As vier contracten; Midden 0, Midden 1 en 2, en Zuid 2. Dit werk bestaat uit onder andere het ontwerp en de realisatie van een aantal onderdoorgangen, het aquaduct en de brug bij Burgum, de ovonde bij Quatrebras, wegen, wandel,- en fietspaden die liggen binnen de grenzen van deze vier genoemde contracten en het park nabij de ijsbaan in Burgum.

Meer weten over bouwcombinatie Nije Daam?

Download hier de 'Nije Daam Projectkrant' voor alle ins en outs over de bouwcombinatie en De Centrale As.