• Friso Bouwgroep
 • Pieter Zeemanstraat 9
 • Postbus 49
 • Service & onderhoud

Nieuws

Friso Civiel vervangt brug Leermens

56 maanden geleden. 

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest realiseert Friso Civiel de vervanging van de brug Leermenstertil in Leermens.

De brug over de Leermenstermaar bevindt zich in de doorgaande weg Wierdeweg-Dieftilweg in de bebouwde kom van Leermens. De brug dateert uit 1929 en is in het bezit van Waterschap Noorderzijlvest. Momenteel is de brug gestremd voor doorgaand verkeer met een aslast zwaarder dan 3,5 ton. Waterschap Noorderzijlvest heeft Friso Civiel gegund om de in slechte staat verkerende brug te vervangen, zodat de verbinding voor al het verkeer in ere hersteld wordt.

Het project bestaat op hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:

 • het verzorgen van een tijdelijke fiets- en voetgangersverbinding;
 • het verwijderen van de asfaltverharding rondom de bestaande brug;
 • het slopen van de bestaande brug;
 • het verwijderen van de oeverbescherming;
 • het verzorgen van grondwerk;
 • het aanbrengen van stalen buispalen;
 • het aanbrengen van stalen damwandschermen;
 • het realiseren van een betonnen brug;
 • het aanbrengen van stalen leuningwerk;
 • het aanbrengen van oeverbescherming;
 • het verzorgen van wegenbouwkundige werkzaamheden.