• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Eerste liggers geplaatst voor nieuwe brug Burgum

56 maanden geleden. 

In samenwerking met Van Gelder en Mobilis bouwt Friso Civiel aan het project Centrale As Contract Midden 2 "Nije Daam" bestaande uit de realisatie van een aquaduct, een nieuwe brug en diverse kunstwerken in Burgum. Op 15 december 2015 werden de eerste liggers voor de nieuwe brug geplaatst. In totaal worden er 56 liggers geplaatst. In het derde kwartaal van 2016 zullen de eerste auto's gebruik kunnen maken van de nieuwe brug.

De nieuwe brug is onderdeel van contract Centrale As - Midden 2 en 'Vaarweg Lemmer-Delfzijl'. De bestaande brug uit 1948, de Burgumerdaam, wordt vervangen zodat grotere schepen gemakkelijker en sneller door het Prinses Margrietkanaal kunnen varen. Zodra de nieuwe brug klaar is wordt de oude brug gesloopt zodat het verkeerd daar geen last van zal hebben. Naast contract Midden 2 realiseert de bouwcombinatie ook contract Midden 0, Midden 1 en Zuid 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Centrale As op hoofdlijnen

De Centrale As begint waar de noordelijke rondweg Dokkum aansluit op de N361 (de Lauwersseewei). Er worden rondwegen om Dokkum, Damwâld/De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp gebouwd. Ook wordt er onderdoor het Prinses Margrietkanaal een aquaduct gerealiseerd. Het tracé van de N356 eindigt met een aansluiting op de N31/Nyegeasterhoeke.

De Centrale As wordt vanaf Dokkum-Zuid tot de aansluiting met de N31 aangelegd als een dubbelbaans autoweg. Hierop geldt de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De rondweg om Dokkum en Garyp worden als een enkelbaans autoweg uitgevoerd. Diverse aansluitingen worden ongelijkvloers gemaakt. In Dokkum worden twee rotondes gebouwd.

Contact Midden 2

Ten westen van Burgum gaat De Centrale As als verdiept aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal door. Om overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt de aanleg van het aquaduct ‘droog’ in het weiland voorbereid. In 2015 moet de nieuwe rondweg op het aquaduct aangesloten zijn. Aan de zuidzijde van het aquaduct komt een moerasoever zodat de natuurlijk oeverlijn blijft bestaan.
Het project ‘De Centrale As, Contract Midden 2’ omvat in hoofdlijnen:

  • de realisatie van het deel van De Centrale As vanaf de contractgrens net ten zuiden van de Rijksstraatweg tot en met de kruising van het Prinses Margrietkanaal;
  • de realisatie van ontsluitingswegen/lokale wegen;
  • de realisatie van fietspaden;
  • de realisatie van faunapassages; 
  • de realisatie van een onderdoorgang;
  • de realisatie van viaducten; 
  • de realisatie van een aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal;
  • de realisatie van een beweegbare brug over het Prinses Margrietkanaal;
  • de vaarwegverlegging/verruiming van het Prinses Margrietkanaal; 
  • de realisatie van inpassingsmaatregelen zoals ten aanzien van flora en fauna; 
  • in- en aanpassing van de waterstructuur.