• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Friso Civiel bouwt nieuw opmaling en stuw Burgum-West

55 maanden geleden. 

In opdracht van Wetterskip Fryslân bouwt Friso Civiel aan een nieuwe opmaling en stuw in Burgum. De oplevering zal naar verwachting eind september 2016 plaatsvinden. 


Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor voldoende water in haar beheergebied. De veiligheid, duurzaamheid en bedrijfszekerheid van de bemalingsinstallaties nemen daarbij een belangrijke plaats in. Om aan deze criteria te voldoen wordt de opmaling Burgum West hiervoor geschikt gemaakt. De stuw in het bovenstroomse gedeelte wordt tevens verruimd om de piekafvoer en de daarmee gepaard gaande peilstijging te voorkomen. De opmaling heeft een capaciteit van 10M3 / per minuut.