• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Nieuwe Fryske poldergemalen krijgen vorm

50 maanden geleden. 

Op dit moment is Friso Civiel druk bezig met de realisatie van vijf nieuwe poldergemalen op de locaties van vijf te slopen poldergemalen, inclusief alle bijkomende W&E werkzaamheden en terreininrichting in noord Friesland. De gemalen van Wetterskip Fryslân liggen geografisch bij elkaar, waarbij het gaat om combinaties van tweemaal een dubbel vijzelgemaal (ca. 300 m3) met een pompgemaal en een enkel vijzelgemaal.

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor voldoende water in haar beheersgebied. De veiligheid, duurzaamheid en bedrijfszekerheid van de bemalingsinstallaties nemen daarbij een belangrijke plaats in. In 2006 is een inspectie uitgevoerd door de Cluster Beheer m.b.t. de onderhoudsstaat van diverse gemalen. Uit de inspectie blijkt dat de technische staat van diverse gemalen te wensen overlaat. Ook kunnen enkele kunstwerken niet op afstand worden bestuurd en bewaakt. 

In onderstaande foto's is de voortgang van de werkzaamheden bij Gemaal Remskutel nabij Burdaard te zien. De prefabelementen zijn bij Houkesloot Toelevering geproduceerd. Houkesloot Toelevering is een onderdeel van Friso Bouwgroep. 

De andere gemalen kennen de volgende locaties.

  1. Gemaal De Mear, Miedwei 9151 AH Holwerd
  2. Gemaal de Dwersmear, Noardermieddyk, 9176 GE Lichtaard
  3. Gemaal Ald Piip, Skettersdyk, nabij nr. 1, 9178 GE Wânswert
  4. Gemaal de Mar, Skettersdyk, nabij nr. 1, 9178 GE Wânswert
  5. Gemaal Reamskutel, Iedyk, nabij nr.6, 9111 GJ Burdaard