• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Smûk onderkomen voor ROC Friese Poort

26 maanden geleden. 

De opleiding Uniformberoepen van ROC Friese Poort zat verspreid over Leeuwarden in 7 verschillende gebouwen. Daar moest verandering in komen. Een nieuw gebouw, met voldoende mogelijkheden voor buitensporten, dicht bij het zwembad en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, dat was de wens. Begin december werd de nieuwe school geopend; gebouwd met hart voor de leerlingen én het milieu.

 

Gecertificeerd circulair gebouwd

ROC Friese Poort draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. "Onlangs hebben we onze nieuwe visie geformuleerd," vertelt Remco Meijerink, voorzitter van het College van Bestuur. "We zetten hoog in op waarden, rentmeesterschap en persoonlijke ontwikkeling. Deze visie geeft al aan dat we meer mee willen geven dan vakmanschap. Dat nieuwe gebouwen duurzaam gebouwd worden is dan ook een vanzelfsprekendheid." Hoofd facilitair beleid Jaap van Bruggen vult hem aan: "Bij de planvorming waren twee zaken belangrijk. Het gebouw moest 100% energieneutraal kunnen functioneren en daarnaast circulair gebouwd worden. Het is het eerste schoolgebouw in Nederland dat binnenkort gecertificeerd wordt als circulair gebouw, daar zijn we trots op."

 

Duurzame en fraaie oplossingen

Sommige bouwmaterialen werden 1 op 1 gerecycled, zoals de stenen voor de fietsenstalling. De stenen die gebruikt worden, zijn ballaststenen uit de replica van het VOC-schip Prins Willem. Andere materialen zijn producten die omgesmolten zijn tot opnieuw bruikbare producten, zoals de aluminium kozijnen en de wanden van de sporthal die gemaakt zijn van hergebruikte gemalen petflessen. "Het was soms een hele klus om goede gerecyclede bouwmaterialen te vinden, maar gelukkig was de projectleider van Friso, Radboud Poortvliet, erg actief in het onderzoeken van de mogelijkheden en vinden van realistische oplossingen. Van hem komt bijvoorbeeld het idee om binnendeuren van bamboe toe te passen. Bamboe groeit erg snel en er hoeven geen bomen gekapt te worden. Dit was niet alleen een duurzame, maar ook een fraaie oplossing."

"Hier worden de

leerlingen echt gezien."

Remkc Meijerink - Voorzitter College van Bestuur ROC Friese Poort

Licht, lucht en liefde

"Het is een geweldig mooi gebouw geworden," vindt Meijerink. "Licht, lucht en liefde; dat zijn de drie pijlers die volgens mijn oma belangrijk zijn in de opvoeding. Ik vind dat we dat in dit gebouw ook hebben laten terugkomen. Een onderwijsgebouw voor 800 leerlingen waar de sfeer van kleinschaligheid hangt. Een transparant, licht en ruimtelijk gebouw gecombineerd met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Hier worden de leerlingen echt gezien." Tijdens de eerste ouderavond was het drukker dan normaal. En volgens Van Bruggen waren de complimentjes niet van de lucht. "Veel ouders wilden even een kijkje nemen en iedereen was ontzettend positief. Ouders vonden het gebouw modern en toch gezellig. Je zou het het beste kunnen omschrijven als smûk, zoals wij Friezen dat noemen."

 

Krappe bouwtijd

Circulair bouwen kost ook energie. "Telkens moesten we de afweging maken of een oplossing wel realistisch was. Door de korte bouwtijd van zeven maanden en het budget kon niet alles. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om heel veel hergebruikte materialen toe te passen." De krappe bouwtijd was sowieso een uitdaging. "Het gebouw is volledig digitaal ontwikkeld door middel van BIM. Zo was in het voortraject al duidelijk waar eventuele knelpunten zouden zijn en konden die vroegtijdig opgelost worden. Mede door de pro-actieve houding van Friso, zowel in het proces als het concept, hebben we het gered en konden na de herfstvakantie de lessen beginnen. Ik wil wel graag zeggen dat de bouwvakkers ontzettend hard gewerkt hebben, soms ook op zaterdag en in de bouwvak," besluit een tevreden Van Bruggen.

 

Onderwijs dat aansluit op marktvraag

ROC Friese Poort bouwt verder. Niet alleen aan nieuwe huisvesting, zo zijn er plannen bij het Cambuurstadion en in Drachten, maar zeker ook aan de kwaliteit van het onderwijs. "Het is voor ons een uitdaging om ons onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de marktvraag. Daarom werken wij graag samen met het bedrijfsleven. Het is mijn wens om uitstekende vakmensen af te leveren, die stevig in hun schoenen staan en ook nog eens voorop lopen in het werkveld. Daar gaan wij de komende jaren hard aan werken," licht Remco Meijerink de ambities van ROC Friese Poort toe.

 

Meer lezen over de nieuwbouw van ROC Friese Poort?

Op www.wijbouwencirculair.frl vindt u alles over de nieuwbouw van ROC Uniformberoepen. Ook vindt u hier het gebouwpaspoort waarin vermeld is welke materialen gebruikt zijn.