• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Veiligheid voor alles bij aanleg Rijnhavenbrug

26 maanden geleden. 

Vlak voor Kerst ging de Hoorn in Alphen aan de Rijn open voor verkeer. De nieuwe Rijnhavenbrug werd officieel in gebruik genomen. Friso Civiel verzorgde de aanleg, infra en rotonde. Het vervangen was een uitdagende klus waarbij de nadruk op veiligheid lag. 

Werken onder een vergrootglas

 
“Het plaatsen van een brug ligt gevoelig in Alphen aan den Rijn. We lagen tijdens de uitvoering niet alleen onder een vergrootglas bij de opdrachtgever en de veiligheidsregio, maar ook op social media en bij buurtbewoners. De aandacht voor het project was veel groter dan we van soortgelijke klussen gewend zijn”, vertelt werkbegeleider Roel Ekkels van Friso Civiel. Ekkels was nauw betrokken bij de inkoop en werkvoorbereiding en verzorgde de coördinatie met en tussen de diverse onderaannemers  en het contact met de opdrachtgever tijdens de bouw.

Veiligheid belangrijker dan planning

 
“Juist die aandacht houdt je scherp en zorgt voor een geoptimaliseerd plan. Al vanaf het begin was er goed en veelvuldig overleg met zowel onze opdrachtgever, de gemeente Alphen aan den Rijn, als met de onderaannemer van de stalen bovenbouw, Staalbouw Weelde uit België. ”Deze samenwerking zorgde voor een optimaal uitvoeringsplan. Ekkels: ”In de voorbereidingsfase bleek namelijk dat de ballastkist van de brug in de besteksfase dermate zwaar ontworpen was dat het inhijsen een risico opleverde tijdens de uitvoering. Door een deel van het benodigde ballastgewicht later aan te brengen konden we gedurende de hijswerkzaamheden de veiligheid van de omgeving blijven waarborgen. Dat hierdoor de planning aangepast moest worden en de vaarweg langer gestremd was dan voorzien, nam de opdrachtgever op de koop toe. Een mooi voorbeeld van ‘veiligheid voor alles.”  
 

Risicobeheersing

 
Het veiligheidsaspect was niet de enige uitdaging van deze klus.  Ook technisch was er een behoorlijke uitdaging. Ekkels: “De oorspronkelijke besteksoplossing bracht risico’s mee voor de bestaande fundering en de naastgelegen kabelkoker.  Om er zeker van te zijn dat de bestaande funderingspalen waar de brug op gefundeerd is intact blijven, zijn er door Friso Civiel extra berekeningen uitgevoerd, aan de hand hiervan is er een plan opgesteld dat dit risico beheerst.” Voor de brug eind december in gebruik genomen wordt, legt Friso Civiel eerst nog een rotonde aan op de kruising Hoorn – Van Foreestlaan en wordt de aangrenzende infra naar de brug aangesloten.
 

Revitalisering Rijnhaven

 
De vernieuwing van de Rijnhavenbrug  is onderdeel van Revitalisering van de Rijnhaven, een plan om hiervan een woon-, werk- en verblijfsgebied te maken. Door deze ontwikkeling zal, naar verwachting, het recreatieve vaarverkeer toenemen. Met het verhogen van de brug, zal de overlast voor het wegverkeer aanzienlijk minder zijn. 
 
 
Bekijk het!
 
De nieuwe brug is opgebouwd uit een betonnen onderbouw en stalen bovenbouw. Van het plaatsen van deze twee imposante stalen brugdelen heeft Drone Flight Europe een filmpje gemaakt. Benieuwd? Bekijk de film hier: www.frisociviel.nl/rijnhavenbrug