• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Tessel van start met tweede fase op Texel

24 maanden geleden. 

Het winterseizoen is voorbij en dus mag er weer aan en in de dijk op Texel gebouwd worden. De tweede fase van de bouw gemaal Dijkmanshuizen op Texel is dan ook gestart. Afgelopen winter is er volop gebouwd aan het pomphuis.

De betaande uitstroomkokers worden gesloopt en vervangen door nieuwe (zie foto hieronder). Voordat er gesloopt kan worden, is het nodig om eerst een bouwkuip eromheen te maken die de waterkerende functie van de af te graven dijk over neemt. Tevens is de tijdelijke pompinstallatie aangelegd die de functie van het gemaal overneemt tijdens de bouw.

Gemaal Dijkmanshuizen is onderdeel van het project dijkversterking Texel. Dit project is gestart omdat er grote delen van de Waddenzeedijk niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom worden er op Texel drie gemalen vervangen: ‘De Schans’ en ‘Dijkmanshuizen’ en gemaal ‘Eijerland’. In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt de dijkversterking uitgevoerd door de Civiele Combinatie Tessel. Deze betaat uit Friso Civiel, van Hattem & Blankevoort en Boskalis.

Naast de bouw van de gemalen is de Combinatie ook bezig met diverse damwand constructies voor de dijksterking bij Oudeschild en bij Molen ’t Noorden. De projectleiding van de civiele combinatie en de specifieke kennis over de gemalen vallen onder verantwoordlijkheid van Friso Civiel. De werkzaamheden worden in 2020 opgeleverd.

Meer informatie over het project vindt u op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: www.hhnk.nl/waddenzeedijk/.