• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Pcbs De Librije uitgebreid en gepimpt

18 maanden geleden. 

In 1968 opende De Librije haar deuren in Gorredijk. Drie leslokalen en een gemeenschappelijke ruimte, meer leerlingen waren er toen nog niet. Nu, exact 50 jaar later, zijn lokaal 12 en 13 gerealiseerd en is de hele school opgepimpt. Ruim 270 kinderen en 28 groepsleerkrachten gaan nu dagelijks naar een compleet vernieuwde school. De puntjes moeten nog op de ‘i’, maar directeur Tseard Kuperus is al heel tevreden over het eindresultaat.  

Informeel en laagdrempelig

“Toen we aan de slag gingen met de plannen voor de nieuwe basisschool hadden we een drietal eisen. De school moest door de vernieuwbouw een duidelijke structuur krijgen en overzichtelijk worden. Door diverse malen een lokaal bij te bouwen was de structuur ver te zoeken. Er waren bijvoorbeeld drie verschillende entrees. Na de nieuwbouw zijn dat er twee. Ook was de gemeenschappelijke ruimte te klein. Voor de jaarlijkse slotmusical moesten we het aantal bezoekers per leerling drastisch beperken vanwege ruimtegebrek. Nu passen er 120 ouders tegelijk in de zaal en is er een apart vast podium. Deze ruimte dient tevens als speelleerruimte en heeft een open sfeer. Tot slot wilden we de school opfrissen en één algehele uitstraling meegeven. Dat kon alleen door alles op de schop te gooien, het hart eruit te halen en dan van nul opnieuw in te delen en op te bouwen. Doordat de beperkende kaders hierdoor wegvielen, konden we echt de school neerzetten die wij wilden.”
 

Boeiende periode 

Al vanaf de aanbesteding is er samengewerkt met Friso. Dat moest ook om alles in een korte bouwtijd te kunnen realiseren. “Friso kwam als laagste uit de bus bij de aanbesteding, maar ook dat bedrag was boven ons budget. Wij hebben toen met elkaar om tafel gezeten. Friso heeft goed meegedacht hoe we dingen goedkoper, slimmer en handiger konden doen. Samen hebben we een plan gemaakt dat paste binnen het budget. Het is door deze samenwerking en de betrokkenheid van onder andere Friso-projectleider Egbert van der Veen, gelukt om binnen budget en binnen de gestelde termijn de bouw af te ronden. Dat is een hele prestatie.” 
 

Inleven in de bedrijfsfilosofie

Tijdens de vernieuwbouw bleef de school gewoon open. Voor de leerlingen was dat vooral fijn: “De kinderen van de onderbouw zijn in een ander gebouw ondergebracht, maar de bovenbouwers bleven gewoon in dit gebouw. Dat was voor de leerkrachten soms wat behelpen omdat de gemeenschappelijke ruimte wegviel en er praktisch gezien het nodige geplooid moest worden. De kinderen hebben daar weinig last van gehad. Die waren vooral onder de indruk van de grote kranen en de enorme betonmixer die de vloer kwam storten. Ze vonden het allemaal reuze interessant. Handjes door het hek en maar kijken wat er op de bouw gebeurt.”
 
Dat zo’n grote bouwplaats op het schoolplein positief is voor het beeld dat kinderen van de bouw hebben is wel duidelijk volgens Kuperus. “Bouwen is vakwerk, daar zijn specialisten voor nodig. Wij doen zeker ons best om kinderen enthousiast te maken voor een VMBO-opleiding. Bouwen is een dynamisch vak; er komt van alles bij elkaar. Het is goed dat onze leerlingen dat van dichtbij mee hebben kunnen maken en zo ook enthousiast kunnen worden om zelf een opleiding in de bouw te gaan volgen”.
 
 

Dit artikel verscheen in het Friso Nijs zomer 2018