• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Trein transformatie Markt058 Leeuwarden op stoom

9 maanden geleden. 

Aannemingsmaatschappij Friso is volop bezig met de verbouw een voormalig verzekeringsgebouw in Leeuwarden. De eerste kantoren zijn opgeleverd en de vier Mock-ups voor de studentenwoningen grondig getest. Namens Leyten Vastgoed is technisch projectdirecteur Hans Jörg van den Berg aangesteld om het project technisch in goede banen te leiden.

 

Kwalitatieve studentenwoningen

Aan de rand van de Leeuwarder binnenstad, tegenover het NS-station, ligt het opvallende kantoorpand dat gebruikt werd door een verzekeraar. Het leegstaande pand van 32.000 m² werd in 2017 gekocht door Leyten. Zij maakten een plan: 500 studentenwoningen, kantoren, horeca en andere commerciële of publieke functies onder één dak. Van den  Berg: “Voor het plan gemaakt is, heeft Leyten onderzocht wat de optimale ontwikkeling voor het Aegon-kantoor zou zijn. Daarbij is ook  gekeken naar de vraag vanuit de markt en de visie van de gemeente op het stationsgebied. Er is momenteel een gebrek aan kwalitatieve studentenwoningen en de gemeente ziet graag dat deze in het stationsgebied worden gecreëerd. Daarnaast is het stationsgebied een goede plek om moderne kantoren en aantrekkelijke commerciële functies toe te voegen.  
 
 

Meeste comfort en vertrouwen

Met een concept-plan voor de 500 studentenwoningen startte Leyten de voorselectie van de aannemer. Van den Berg: “We wilden door een voorselectie de meest geschikte partij voor dit project vinden. Vier partijen zijn door ons uitgenodigd en leverden een plan van aanpak met globaal budget op. Ondanks de harde beoordelingscriteria was het lastig om hieruit een bedrijf te kiezen. Daarom hebben we ervoor gekozen het plan eerst verder uit te werken, zodat partijen een concrete aanbieding konden doen. 
 

Mock-ups zorgen voor tijdswinst

“Elk project is anders en moet dus ook op een andere manier aangepakt worden, zo ook de transformatie van het voormalig kantoorpand in Leeuwarden. Een duidelijk plan van aanpak en heldere afspraken met alle betrokkenen zijn nodig om een project succesvol af te kunnen ronden. Aan mij als technisch projectdirecteur de taak om ook dit project zo soepel mogelijk te laten verlopen”, licht Van den Berg zijn rol toe. “Bij dit project hebben wij extra veel tijd en energie gestoken in de engineering. Door Mock-ups te maken en deze vervolgens te optimaliseren, kan er in de uitvoeringsfase winst behaald worden. De kinderziektes zijn er dan uit, verbeteringen doorgevoerd en als de trein eenmaal loopt, dan is het een kwestie van meters maken. Overigens wil ik wel benadrukken dat kwaliteit altijd prevaleert boven tempo.”
 
 

Friso denkt goed mee

Tot nu toe blijkt de keuze voor Friso een goede. “De samenwerking verloopt goed. Het team van Friso pakt de werkzaamheden niet alleen adequaat op, ze denken ook goed mee en hebben een duidelijke meerwaarde als het gaat om het aandragen van oplossingen en verbeteringen zodat we nog beter, efficiënter en sneller kunnen bouwen.” 
 
Friso verzorgt het bouwkundige deel van de transformatie. De sloop, het interieur, de aanpassing van de gevelkozijnen en de gevelbeplating heeft opdrachtgever Leyten zelf onder haar hoede. Oplevering medio 2019.