• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Voormalige treinremise Stiens vormt plan voor 58 woningen

14 maanden geleden. 

Samen met Proplan Ontwikkeling B.V. uit Heerenveen heeft Frisoplan een plan ontwikkeld voor 58 woningen op de  locatie van de voormalige treinremise aan de Lutskedyk in Stiens. De historische functie van treinremise komt duidelijk terug in het ontwerp van de woningen. 

58 woningen en een monumentale spoorloods

In samenwerking met  - destijds - de gemeente Leeuwarderadeel is het bestemmingsplan in 2016 gewijzigd. In 2017 is de omgevingsvergunning voor de woningen afgegeven. Proplan heeft de locatie inmiddels bouwrijp gemaakt. De riolering, kabels en leidingen zijn gelegd. Ook heeft Proplan een restauratieplan gemaakt voor de monumentale Spoorloods op de locatie. De restauratiewerkzaamheden zijn momenteel in volle gang. Naar verwachting worden de restauratiewerkzaamheden voor het einde van het jaar afgerond, waarna gewerkt kan worden aan de definitieve invulling van de loods. Proplan voert hierover gesprekken met een aantal geïnteresseerde partijen.

Plan voor levensloopbestendige woningen

Voor de bouw van de woningen is Proplan het gesprek aangegaan met Friso Bouwgroep uit Sneek. Deze gesprekken hebben er onlangs toe geleid dat Frisoplan (de projectontwikkelaar binnen Friso Bouwgroep) de woningbouw over zal nemen van Proplan. Dit betekent dat Frisoplan de woningen zal gaan verkopen en/of verhuren en vervolgens zal gaan bouwen. De Spoorloods blijft bij Proplan. Momenteel wordt het nodigde papierwerk tussen partijen geregeld. Ondertussen wordt er door Frisoplan gewerkt aan de voorbereiding van de verkoop. De verwachting is dat er nog voor de zomer wordt gestart met de verkoop van de woningen. De woningen kunnen levensloopbestendig worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er een slaap- en badkamer op de begane grond kan worden gemaakt. Hierdoor zijn de woningen interessant voor een brede doelgroep; van starters, tot gezinnen, tot senioren. Afhankelijk van de verkoopresultaten zal zo spoedig mogelijk daarna gestart worden met de bouw.