• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Leerlingen Pieter Jelles bezoeken Energie Kenniscentrum Leeuwarden

4 maanden geleden. 

Friso Bouwgroep en Bouwen aan de Bouw zijn van mening dat docenten en leermeesters uit de bouw veel meer van elkaar kunnen leren! Onder dat motto is het professionaliseringsprogramma voor bouwdocenten en leermeesters opgezet. Inmiddels werpt het programma haar vruchten af. 10 leerlingen van Pieter Jelles De Dijk uit Leeuwarden brachten afgelopen week een bezoek aan de nieuwbouw van het Kenniscentrum op de toekomstige Energy Campus van Leeuwarden. 

 

Meekijken op de bouwplaats

Op de voormalige stortplaats de Schenkenschans in Leeuwarden is Friso Bouwgroep op dit moment druk bezig met de bouw van het Energie Kenniscentrum.  Een uitgelezen kans voor leerlingen en docenten om een bezoek te brengen aan de bouwplaats nabij de stad, zo ook voor de tien leerlingen van Pieter Jelles De Wijk.  
Na ontvangst in de bouwkeet, werden de leerlingen met groepsopdrachten uitgedaagd door collega’s Klaas Dijkstra en Arnold Boersma. Beide nauw betrokken bij de nieuwbouw van het kenniscentrum op de voormalige vuilstortplaats van Leeuwarden. ‘We proberen de leerlingen vanuit de praktijk iets te leren over de theorie, en waar kan je dat nu beter doen dan op één van de grootste bouwprojecten in de stad? Na de theorieles in de uitvoerderskeet hebben  we uiteraard ook een kijkje genomen op de bouwplaats. Hier wordt de theorie letterlijk in de praktijk gebracht’, benadrukken Klaas en Arnold. 
 
 

Samen bouwen aan de bouw

Samen met Bouwen aan de Bouw werkte Friso Bouwgroep in 2017 een professionaliseringprogramma uit om docenten en leerlingen aan leermeesters te koppelen voor een langere periode, zodat er kruisbestuiving op gang komt. ‘Alle bouwdocenten van Friese VMBO BWI en MBO Bouw hebben in totaal twee dagen meegelopen op interessante, innovatieve en leerzame bouwprojecten bij Friso Bouwgroep. Samen zorgen we er voor dat zowel docenten als bedrijven elkaar weten te vinden en aan de slag gaan om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast krijgen ze hierdoor inzichten in de nieuwste bouwtechnieken met als doel: nieuwe kennis opdoen, zodat ze als vakdocent weer bijgeschoold zijn en deze nieuwe vakkennis kunnen overgedragen aan de leerlingen’ licht Tineke de Groot van Bouwen aan de bouw toe.
 
__________________________________________________________________________________________
 
Friso heeft opdracht gekregen om het unieke en deels circulaire project, naar een ontwerp van AchterboschZantman, te realiseren. Het kenniscentrum gaat o.a. als hoofdkantoor fungeren opdrachtgever Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat. Naar verwachting wordt het gebouw in september 2019 opgeleverd. Onlangs bereikte het project het hoogste punt. 
 
Klik hier voor meer informatie over het project.