• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

De Wisseling Stiens binnenkort in verkoop!

11 maanden geleden. 

Samen met Proplan Ontwikkeling B.V. uit Heerenveen heeft Frisoplan een plan ontwikkeld voor 58 woningen op de  locatie van de voormalige treinremise aan de Lutskedyk in Stiens. De historische functie van treinremise komt duidelijk terug in het ontwerp van de woningen. Geinteresseerden kunnen zich inmiddels aanmelden voor de verkoop van Fase 1 (eerste 32 woningen) via www.dewisselingstiens.nl

Bijzonder wonen in Stiens

Voor de bouw van de woningen is Proplan het gesprek aangegaan met Friso Bouwgroep. Deze gesprekken hebben er onlangs toe geleid dat Frisoplan (de projectontwikkelaar binnen Friso Bouwgroep) de woningbouw overgenomen heeft van Proplan. Dit betekent dat Frisoplan de woningen gaat verkopen en/of verhuren en vervolgens zal gaan bouwen. Ondertussen wordt er door Frisoplan gewerkt aan de voorbereiding van de verkoop. Geinteresseerden kunnen zicht al aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de verkoop.

Levensloopbestendig voor een brede doelgroep  

De woningen kunnen levensloopbestendig worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er een slaap- en badkamer op de begane grond kan worden gemaakt. Hierdoor zijn de woningen interessant voor een brede doelgroep; van starters, tot gezinnen, tot senioren. Afhankelijk van de verkoopresultaten zal zo spoedig mogelijk daarna gestart worden met de bouw. 

Restauratie monumentale spoorloods

Naast de nieuwbouwplannen heeft Proplan een restauratieplan gemaakt voor de monumentale Spoorloods op de locatie. De restauratiewerkzaamheden zijn momenteel in volle gang. Naar verwachting worden de restauratiewerkzaamheden voor het einde van het jaar afgerond, waarna gewerkt kan worden aan de definitieve invulling van de loods. Proplan voert hierover gesprekken met een aantal geïnteresseerde partijen.