• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Friso realiseert in 6 maanden Energie kenniscentrum op vuilstortplaats Leeuwarden

8 maanden geleden. 

Op de voormalige stortplaats de Schenkenschans in Leeuwarden heeft Friso Bouwgroep samen met installatiebedrijf ITBB in slechts 6 maanden het Energie Kenniscentrum gebouwd. Aanstaande vrijdag 21 juni staat de officiële oplevering gepland. Het kenniscentrum gaat o.a. als kantoor fungeren voor opdrachtgever Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat. Het gebouw wordt op 4 september op feestelijke wijze officieel geopend. 

Op 7 september organiseert het Energie Kenniscentrum een open dag, tijdens de open dag kunnen vrienden, familie, relaties en andere geïnteresseerden het Energie Kenniscentrum in Leeuwarden ontdekken en een voorproefje krijgen van de Energiecampus Leeuwarden.

Van vuilstortplaats tot kenniscentrum

Het kenniscentrum is gebouwd op de voormalige vuilstortplaats de Schenkenschans aan de westelijke rand van Leeuwarden. De stortplaats voor bouw- en sloopafval werd in 1998 gesloten en ‘ingepakt’ door provincie Friesland. Vanwege de folieconstructies in de voormalige stortplaats was het niet mogelijk het fundament voor het nieuwe kenniscentrum in de grond te plaatsen. Er werd daarom gezocht naar andere, innovatieve fundatietechnieken. Het kenniscentrum is nu licht gebouwd en op stalen kolommen gezet. ‘Deze kolommen zijn verstelbaar om scheefzakken door de werking van het afval in de ondergrond te compenseren. Uiteindelijk is het gebouw op zo’n 1 á 2 meter hoogte vanaf het maaiveld gebouwd waardoor het lijkt of deze zweeft’, vertelt projectleider Klaas Dijkstra van Friso Bouwgroep.

‘Deze kolommen zijn verstelbaar om scheefzakken door de werking van het afval in de ondergrond te compenseren. Uiteindelijk is het gebouw op zo’n 1 á 2 meter hoogte vanaf het maaiveld gebouwd waardoor het lijkt of deze zweeft’, vertelt projectleider Klaas Dijkstra van Friso Bouwgroep.

Energiecampus Leeuwarden

De energiecampus levert naast de kantoren voor Ekwadraat en Oosterhof Holman straks ook ruimte voor kennisinstellingen en startups, die doorontwikkeld kunnen worden tot grownups, die zich daarna kunnen vestigen op het naastgelegen campus terrein. Het is de plek waar alle kennis op het gebied van energie samenkomt en synergie ontstaat tussen diverse partijen. Ook wordt het dé locatie voor kennisdeling in experimenten of productie en kunnen er nieuwe technologieën worden ontworpen, gemaakt, geëtaleerd en vermarkt. ‘Energiecampus Leeuwarden wordt hét corporate campusterrein binnen de gemeente Leeuwarden dat groene energie levert voor eigen gebruik en de stad Leeuwarden”, licht Douwe Faber, directeur van adviesbureau Ekwadraat toe. ‘De Energiecampus Leeuwarden is geen idee meer, maar werkelijkheid vult Harm Beerda, algemeen directeur van Koninklijke Oosterhof Holman, de initiatiefnemer van de Energiecampus Leeuwarden aan. Het is straks de plek waar samen wordt gewerkt aan het concretiseren van de energietransitie. Samen dromen, denken, durven én doen’.

Circulaire infrastructuur en materialen

Net als bij de rest van de Energiecampus stond bij de bouw van het kenniscentrum duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel. Bij de Energiecampus Leeuwarden is dit onder meer vertaald naar de aanleg van circulaire infrastructuur. ‘De voormalige provinciale weg N31 Marsum-Deinum werd hergebruikt als nieuwe toegangsweg en fietspaden op het campusterrein’, vertelt Klaas Dijkstra. De voormalige provinciale weg N31 Marsum-Deinum, gelegen op enkele kilometers van de Energiecampus Leeuwarden, wordt verwijderd en herverkavelt. Dit betekent circulair hergebruik van alle materialen. Daarnaast is gekozen voor FSC gecertificeerd hout met een lokale oorsprong en gerecycled isolatiemateriaal. Ook staat het circulaire aspect centraal bij de inrichting van het pand.

Werkbezoek door ambtelijke delegatie

In het kader van de energietransitie werd het project 15 mei jl. vereerd met een bezoek van Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven en een grote ambtelijke delegatie. Vanuit zowel het Rijk als de drie noordelijke provinciën bezochten zij zowel het nieuwbouwproject Energiecampus Leeuwarden en de herontwikkeling van Markt058 in de binnenstad van Leeuwarden. Het werkbezoek stond o.a. in het teken van de energietransitie en stedelijke omgeving. Onderwerpen waarbij beide projecten in de toekomst een grote rol gaan hebben.

'In het kader van de energietransitie werd het project 15 mei jl. vereerd met een bezoek van Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven en een grote ambtelijke delegatie'.