• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Toekomstbestendig kindcentrum in Wagenborgen

28 dagen geleden. 

Na de zomervakantie is Aannemingsmaatschappij Friso in opdracht van Gemeente Delfzijl gestart met de bouw van het nieuwe kindcentrum op het Groot Bronwijk-terrein in Wagenborgen. Woensdag 10 juli jl. is dit feestelijk gevierd. Het nieuwe kindcentrum biedt straks onderdak aan basisschool De Kronkelaar en kinderopvang Kids2b.

Scholentransitie

Wethouder Jan Menninga en de bestuurders hebben samen met de leerlingen op symbolische wijze de eerste handeling verricht. Zo overhandigden leerlingen en ook kinderen van Kids2b twee tijdscapsules aan de wethouder, zongen alle leerlingen een rapliedje en sloegen de bestuurders samen met twee leerlingen 'de eerste paal' in de grond met een Oud Hollandse heistelling. In week 30 start het bouwrijp maken van het terrein.

Het kindcentrum Wagenborgen is onderdeel van de nieuwe inrichting van het Groot Bronswijk terrein. Het kindercentrum is onderdeel van het scholenplan van de gemeente Delfzijl. Dit nieuwe kindercentrum biedt straks onderdak voor basisschool De Kronkelaar en een kinderopvang Kids2b. Naast dat het gebouw flexibel kan worden ingericht wordt het centrum ook erg duurzaam. Zo wordt het gebouw all electric gebouwd, dus zonder gas. Daarnaast wordt het gebouw aardbevingsbestendig. Het gebouw voldoet straks aan de BENG eisen, het levert bijna even veel energie op, dan dat het verbruikt.

Schooldirecteur Arjan van der Kooi, Leerling Nouk Schuller, Leerling Redmer Bulthuis, Wethouder Jan Menninga en directeur-bestuurder Lenie van der Werf van Kids2b slaan de eerste paal in de grond..

Parkachtigeomgeving

Het nieuwe kindcentrum is straks een duurzaam gebouw in een groene, parkachtige omgeving. Het Groot Bronswijk-terrein wordt in fases herontwikkeld. Een eerste stap voor de nieuwe, recreatieve inrichting zal dit jaar nog in uitvoering gaan. Het schoolgebouw en de omgeving worden op elkaar afgestemd. Na de herinrichting is het park straks de plek om te leren en te spelen. Wethouder Jan Menninga: "Fantastisch dat we vandaag de start van het nieuwe kindcentrum mogen vieren. Hier hebben we jaren met elkaar naartoe gewerkt. Dit is het tweede kindcentra dat gerealiseerd wordt binnen de scholentransitie die we in de gemeente aan het uitvoeren zijn."

Toekomstbestendig

De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Met de scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen. Naar verwachting wordt het gebouw in juli 2020 opgeleverd.

Wethouder Jan Menninga: "Fantastisch dat we vandaag de start van het nieuwe kindcentrum mogen vieren. Hier hebben we jaren met elkaar naartoe gewerkt