• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Start bouw 28 woningen noordwest Friesland

3 maanden geleden. 

In opdracht van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland realiseert aannemingsmaatschappij Friso 28 huurwoningen in de dorpen Hallum, Berltsum, Menaldum en Bitgummole. In alle vier de dorpen wordt de komende weken gestart met de bouw.

Levensloopbestendige woningen

Om plaats te maken voor de nieuwbouwwoningen moesten er in de dorpen meerdere woningen gesloopt worden. In totaal komen er 28 sociale huurwoningen voor terug, waarvan 15 woningen levensloopbestendig worden. Dit zijn woningen die het mogelijk maken om er zo lang, veilig en comfortabel mogelijk in te blijven wonen. Deze woningen hebben een slaapkamer en badkamer op de begane grond en een tweede slaapkamer op de verdieping. De overige 13 woningen worden geschikt voor één à tweepersoonshuishoudens. In Berltsum en Menaldum komen alleen levensloopbestendige woningen. In Bitgummole en Hallum worden beide type woningen gebouwd.

Duurzaam en comfortabel wonen

Comfort en duurzaamheid staan bij de bouw van de woningen centraal. Zo wordt er in de woningen een luchtwarmtepomp geïnstalleerd, worden de woningen voorzien van vloerverwarming op de begane grond en worden er zonnepanelen op de daken geplaatst. Bovendien worden de woningen gasloos opgeleverd. Zo bouwen wij samen met Wonen Noordwest Friesland aan een gezonde toekomst voor haar huurders.

Bouwen met respect voor de buurt

Om de overlast in de buurt gedurende de bouw zoveel mogelijk te minimaliseren worden er geen hei- maar boorpalen gebruikt. Bij deze techniek worden de palen de grond in geboord. In tegenstelling tot heien zijn de trillingen en de overlast op deze manier minimaal. Om de bouwtijd te verkorten wordt er gebruik gemaakt van het prefab casco-systeem. Dit zijn kant en klare betonelementen die in de fabriek al worden voorzien van isolatie en houten kozijnen. Zonder spleten, kieren en naden, waardoor een zeer hoge luchtdichtheid wordt gerealiseerd.

De woningen worden naar verwachting in oktober 2020 opgeleverd.

Impressie woning voor één of tweepersoonshuishouden

 

Impressie levensloopbestendige woning