• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Nieuwbouw Fishtrack bij gemaal Den Deel in Middelstum

2 maanden geleden. 

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest realiseert Friso Civiel een nieuwe Fishtrack bij het huidige gemaal Den Deel in Middelstum. De werkzaamheden zijn in maart j.l. gestart.

Bron: Waterschap Noordzijlvest

De huidige vispassage is aan vervanging toe

Als gevolg van bodemdaling door de aardgaswinning is in 1991 het gemaal Den Deel in gebruik genomen. In 1994 is hier een vispassage aangebracht, destijds als experiment door eigen personeel gebouwd. De constructie die destijds gebruikt is bij de bouw van de vispassage is gemaakt van metaal. De onderdelen hiervan zijn in de loop der jaren dermate versleten waardoor de kleppen niet goed meer werken. Dit heeft tot gevolg dat de passage vaak een storing heeft. Dit leidt tot disfunctioneren van de vispassage, een groot deel van het vismigratieseizoen functioneert daardoor niet meer goed. Daarnaast is de huidige vispassage (kelder) niet goed en niet veilig te bereiken voor onderhoudspersoneel. Na 26 jaar is deze vispassage aan vervanging toe.

Bron: Waterschap Noordzijlvest

De werkzaamheden

Om de nieuwe Fishtrack te realiseren wordt er een definitieve damwand gerealiseerd. Dit gebeurt op een trillingsvrije manier. Ook wordt er onderwaterbeton aangebracht. De nieuwe constructie wordt niet van metaal, maar van beton gemaakt. Daarnaast wordt er een pomp- en w-installatie geïnstalleerd. Er komen toevoerleidingen voor de Fishtrack en er worden aansluitingen op het bestaande gemaal gerealiseerd. Tot slot worden er ook terreinwerkzaamheden uitgevoerd.

Volgens de planning worden aankomende zomer de betonwerkzaamheden uitgevoerd. De definitieve oplevering is in 2021.