• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Jurriëns Noord wederom geslaagd voor ERB-certificaat

2 maanden geleden. 

Jurriëns Noord is wederom met vlag en wimpel geslaagd! En wel voor de hercertificering van het Certificaat BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf. Jurriëns Noord behaalde opnieuw haar erkenning voor Restauratie Bouwbedrijf. Een paar jaar geleden behaalde Jurriëns Noord tevens het door de Stichting Certificering Restauratie uitgegeven SCR-certificaat voor vakmanschap in de restauratiesector. Jurriëns Noord is daarmee opgenomen in het landelijk Register Kennis + Kunde.

Lees meer >>

Kennis en kunde

Restaureren van monumenten vraagt om specifieke kennis en kunde (vaardigheden) van de betrokken aannemers, maar vooral van de mensen in die organisaties. Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg heeft hiervoor duidelijke erkenningsregelingen voor opgesteld in de vorm van het ERB-certificaat. In Nederland beschikken 40 hoofdaannemers over een ERB-Certificaat. Met het certificaat wil het ERM de kwaliteit van de werkzaamheden bij het restaureren van monumenten bevorderen.

Naast het borgen van de kwaliteit wil Jurriëns Noord ook de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers en omgeving borgen. Om aan deze hogen eisen te kunnen blijven voldoen, wordt de organisatie jaarlijks door onafhankelijke externe adviseurs getoetst.


Onderstaande certificaten maken onderdeel uit van deze beoordeling:

  • Stichting Certificering Restauratie (SCR): ingeschreven in Register Kennis + Kunde,  certificaat oktober 2016
  • Stichting Erkende Restauratie Kwaliteit: certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 2012): Certificaat (ERB-K95427/01 Midden- en grootbedrijf) juli 2020
  • Beheerssysteem voor Veiligheid, Gezondheid, en Milieu: certificaat VCA** voor hoofdaannemers
  • Kwaliteitmanagementsysteem: certificaat ISO-9001