• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Nieuws

Nieuwsbericht voor omwonenden nieuwbouw rsg Wiringherlant

91 maanden geleden. 

Hinderlijk geluid als gevolg van aggregaat

Afgelopen maandag is op de nieuwbouwlocatie van rsg Wiringherlant aan de Dokter Tamsmalaan te Wieringerwerf een start gemaakt met de grondboringen ten behoeve van de warmtepompen. In de nieuwe school worden straks warmtepompen geplaatst om de school te voorzien van verwarming en koeling.

Om de grondboringen te kunnen uitvoeren, is een aggregaat geplaatst. Dit aggregaat is noodzakelijkerwijs 24 uur per dag, 7 dagen per week in werking en produceert een monotoon geluid dat mogeljik als hinderlijk kan worden ervaren. De aannemer, Bouwcombinatie Wiringherlant VOF (Friso-Koopmans), positioneert het aggregaat zodanig op de locatie dat omwonenden zo weinig mogelijk geluidoverlast ervaren. In week 36 wordt het aggregaat noodzakelijkerwijs verplaatst naar de achterzijde van de school, langs de Oosterterptocht. Eind week 36/begin week 37 wordt het aggregaat van de bouwplaats verwijderd.

Bouwcombinatie Wiringherlant verontschuldigt zich voor de relatief late melding van dit bericht en vraagt u vriendelijk begrip te tonen voor de tijdelijke situatie.
Voor vragen of opmerkingen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Bouwcombinatie te Sneek via info@frisobouwgroep.nl of via telefoonnummer 0515-429999.