• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Projectenoverzicht

Brug over het Noordhollandsch Kanaal Amsterdam

The bridge collage copy (klein).jpg

Floraparkweg 1


In 2004 is gekozen voor het ontwerp van het Noorderpark van West8, dat de 3 parkdelen Volewijkspark Oost, Volewijkspark West en het Florapark middels een circuit met elkaar verbindt. Het Noorderpark is gebaat bij dit circuit omdat, vanuit de parkfilosofie van ontmoeten, verbinden en bereiken, de mogelijkheid ontstaat alle voorzieningen en attracties in het park met elkaar te linken, te raken en van alle zijden te benaderen.

Onderdeel van het circuit is de noordelijke brug over het Noordhollandsch Kanaal. Deze brug vormt een oost-westverbinding voor langzaam verkeer. De brug is een belangrijke factor in een goede ontsluiting van het nieuwe Noorderparkbad en zorgt met name voor de inwoners van het oostelijke gedeelte van het stadsdeel Noord voor een goede verbinding.

Tijdens de realisatie was er veel aandacht voor de minder hinder beleving voor de parkgebruiker. Daarnaast werd veilig gebouwd door het toepassen van korte afsluitingen van het hoofdroute fietsnet waarin de werkzaamheden plaats vonden. Ook was er goede aandacht voor de recreatievaart en voetgangers.


Meer informatie?

Voor meer informatie neemt u een kijkje op de website van Gemeente Amsterdam of u meldt zich aan voor de nieuwsbrief.


Naar het overzicht

Routebeschrijving
Meer informatie www.frisociviel.nl
Uitvoering door Friso Civiel B.V.
Status Opgeleverd
Opleverdatum September 2017
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam

Project afbeeldingen

317_bridge_view from north[1] copy.jpg 317_bridge_view from south UPDATED_2 copy.jpg