• Friso Bouwgroep
 • Pieter Zeemanstraat 9
 • Postbus 49
 • Service & onderhoud

Projectenoverzicht

De Centrale As - Contract Midden 0

BOEKWERK 07-10-2015 - Onderdoorgang Zevenhuisterweg-13.jpg

Wâldwei N31


Het project De Centrale As is opgesplitst in drie deelgebieden: Noord, Midden en Zuid. Elk deelgebied bestaat uit meerdere realisatiecontracten. Voor deelgebied Midden zijn in totaal drie realisatiecontracten in de markt gezet. Midden 0 is het deel vanaf de spooronderdoorgang Feanwâlden tot aan de ovonde bij Quatrebras, het deel tussen Feanwâlden en Noardburgum. Bijzonder aan dit contract is dat dit wegdeel iets verdiept beneden het maaiveld wordt aangelegd. Midden 1 is de rondweg Hurdegaryp. Midden 2 is het deel rondom Burgum. Naast deze drie contracten is Nije Daam ook de aannemer voor het zuidelijk deel tussen Sumar en Nijega.

 

De Centrale As

N356 de snelle verbinding tussen Dokkum en Drachten

Tussen Dokkum en Garyp werd een nieuwe weg gerealiseerd. Deze ‘Centrale As’ is de hoofdontsluiting van Noordoost-Friesland en verbindt Dokkum met Drachten. Voor de plaatsen aan de route geldt dat de reistijd naar het landelijk weggennet aanzienlijk de Rijksweg N31 Drachten-Leeuwarden aanzienlijk verkort. Ook  de achterliggende gebieden, zoals rond Holwerd, het Lauwersmeer en de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog zijn zo beter en sneller bereikbaar.

Verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid

De kwaliteit van de wegverbinding laat te wensen over. Functie, inrichting en gebruik van de weg zijn niet met elkaar in overeenstemming. De drukke weg loopt dwars door diverse bebouwde kommen. Dat leidt er toe dat er verkeersopstoppingen ontstaan in, maar ook buiten de bebouwde kommen. Door het drukke verkeer neemt de geluidsoverlast toe en de verkeersveiligheid af. Daardoor komt de leefbaarheid in de kernen in het gedrang.

Doelen Centrale As

De provincie Fryslân heeft daarom De Centrale As te gerealiseerd. Hiermee wil de provincie:

 1. de bereikbaarheid van Noordoost-Friesland verbeteren;
 2. de verkeersveiligheid in Noordoost-Friesland en op de Centrale As (N356/N913) verbeteren;
 3. de leefbaarheid verbeteren en
 4. de ruimtelijke en sociaaleconomische structuur verbeteren.

De Centrale As op hoofdlijnen

De Centrale As begint waar de noordelijke rondweg Dokkum aansluit op de N361 (de Lauwersseewei). Er worden rondwegen om Dokkum, Damwâld/De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp gebouwd. Ook is er onderdoor het Prinses Margrietkanaal een aquaduct gerealiseerd. Het tracé van de N356 eindigt met een aansluiting op de N31/Nyegeasterhoeke.

De Centrale As is vanaf Dokkum-Zuid tot de aansluiting met de N31 aangelegd als een dubbelbaans autoweg. Hierop geldt de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De rondweg om Dokkum en Garyp is als een enkelbaans autoweg uitgevoerd. Diverse aansluitingen zijn ongelijkvloers gemaakt. In Dokkum zijn twee rotondes gebouwd.

Centrale As contract Midden 0

De werkzaamheden van contract Midden 0 omvatten de realisatie van:

 • De Centrale As (noord-zuid verbinding) tussen km 11.920 tot en met km 15.050 (2 x 2, deels verdiept aangelegd ten opzichte van huidig maaiveld) exclusief spoorkruisend kunstwerk;
 • de wegconstructie tussen km 11.920 tot en met 12.650 inclusief afwerking;
 • De Centrale As ter plaatse van de spoorkruising (het spoorkruisende kunstwerk inclusief polderconstructie ten behoeve van de toeritten is in een separaat contract aanbesteed);
 • ongelijkvloerse kruising van de Zevenhuisterweg (een lokale weg en fietspad) met De Centrale As;
 • de realisatie en/of reconstructie van fietspaden;
 • faunapassages;
 • in- en aanpassing van de waterstructuur;
 • boomverzorging.

 


Naar het overzicht

Routebeschrijving
Opdrachtgever Provincie Fryslan

Project afbeeldingen

BOEKWERK 07-10-2015 - Onderdoorgang Zevenhuisterweg-14.jpg BOEKWERK 07-10-2015 - Onderdoorgang Zevenhuisterweg-16.jpg BOEKWERK 07-10-2015 - Onderdoorgang Zevenhuisterweg-18.jpg D_BIV_VO_RA_0001 - Vormgeving fietsbruggen Heidestreek en Westersingel-12.jpg D_BIV_VO_RA_0001 - Vormgeving fietsbruggen Heidestreek en Westersingel-13.jpg D_BIV_VO_RA_0001 - Vormgeving fietsbruggen Heidestreek en Westersingel-15.jpg D_BIV_VO_RA_0001 - Vormgeving fietsbruggen Heidestreek en Westersingel-19.jpg