• Friso Bouwgroep
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49
  • Service & onderhoud

Milieu

Ondernemen met een groen hart

Bescherming van het milieu en veiligheid en gezondheid staan bij het realiseren van bouwprojecten voorop. Friso spant zich in om milieuvervuiling te voorkomen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van het milieurisico worden vastgesteld in het ISO 14001 Milieucertificaat. Dit is de internationale norm voor het opzetten van een milieumanagementsysteem. Voor Friso is dit een middel om de milieudoelstellingen te halen. 

Download hier het certificaat.

Milieubeleidsverklaring & milieudoelstellingen

De milieubeleidsverklaring en de milieudoelstellingen zijn opvraagbaar bij de afdeling KAM van Friso Bouwgroep. Deze afdeling is te bereiken via het algemene telefoonnummer van Friso - T: 0515-429999